Om Lönern

Sjön Lönern utgör en del av Ätrans vattensystem och ligger i gränstrakterna mellan Falköpings- och Ulricehamns kommuner. Sjön är en ganska grund och långsmal sprickdalssjö med djupare partier i den centrala delen. Lönern är knappt 10 km lång och har en yta av 560 hektar. Drygt tio öar av varierande storlek finns i sjön. Lönern brukar anses vara en fin sjö med sin långsträckta figur och varierande bredd. De många öarna och att sjön utgörs av två delar, norra och södra, förstärker intrycken. På några av de större öarna finns det fina möjligheter att gå iland för en paus i fisket. Var noga med att inte lämna kvar skräp på ön. 

Sjön har en artrik fiskfauna som domineras av gädda, gös, abborre och mört och bjuder på ett spännande och bra fiske, sommar som vinter. Lönern är mest känd för de fina bestånden av gös och gädda. Gäddfisket är som regel bäst på vår och höst medan gös och abborre nappar bäst sommartid. Lönern är en fin fågelsjö där arter som havsörn, fiskgjuse och storlom siktas då och då. Den nordligaste delen av Lönern, nedanför Fivlereds kyrka, anses hysa det rikaste fågellivet. Här kan man bland skäggdopping och andra allmänna änder se så pass krävande arter som skedand och snatterand. Vid rätt tid på året rastar även en hel del vadare.

 

Bokning av båt, fiskekort och boende går genom iFiske. Bokningsknappen tar dig direkt till bokningssidan!

För frågor kring din bokning, kontakta:
Annika Filipsson 070-609 2073
Jan Filipsson 070-308 3027

info@lonern.se

Hållbart fiske

Eftersom vi lever av och nära naturen tycker vi det är viktigt att värna om naturmiljön i skog och mark och på vatten. Vi bedriver ett hållbart skogsbruk på gården med fokus på både produktion av virkesråvara och hänsyn till naturmiljön. Gårdens jordbruk drivs ekologisk med köttdjursproduktion och växtodling.  

Lönern är viktig för oss och vi värnar om sjön genom att ha en miljövänlig verksamhet. För att bibehålla en god vattenkvalité, ett hållbart fiske och en fin naturmiljö måste alla hjälpas åt. Lönern Turism har en ordnad sophantering med källsortering. Släng dina sopor där och inte i sjön, på stranden eller på öar.

Till båtuthyrningen använder vi Linder båtar som är tillverkade av återvinningsbart aluminium och har en erkänd lång brukstid. Båtarna är utrustad med nyare bränslesnåla Mercury fyrtaktsmotorer och externa bränsletankar för att undvika spill av bränsle på sjön.

Lönern Turism värnar om fisket i Lönern och därför vill vi inte att man tar upp och avlivar mer fisk än som kan nyttjas för husbehov. Fångad fisk utöver husbehov hanteras enligt fiskemetoden Catch and release. Det innebär att fisken fångas och sedan försiktigt lossas från kroken för att sedan återutsättas i sjön. Catch and release ger ett över tid hållbart fiske.  

Catch and release

Det är särskilt viktigt att återutsätta stora fiskar i sjön. Inom de flesta fiskarter är det honorna som blir störst och dessutom de bästa avelsfiskarna. Genom att återutsätta stora fiskar i sjön får vi ett bättre och mer hållbart fiske.

Catch and release kräver viss vana och stor försiktighet för att inte skada fisken mer än nödvändigt. Var medveten om att fisk som hanteras enligt Catch and release inte alltid överlever utan faller offer för skadorna som den får.

Några tips vid hanteringen av Catch and release!

 • Minimera drillningstiden och landa fisken så fort som möjligt. Stress och utmattning kan negativt påverka fiskens jaktbeteende.
 • Rätt fiskeutrustning. Använd inte för vek utrustning.
 • Var förberedd med håv, tänger och blöt avkrokningsmatta.
 • Landa gös och gädda med ett gälgrepp eller gummerad håv.
 • Kroka gärna loss i vattnet om det är möjligt.
 • Vid djup krokning. Klipp av kroken eller tafsen.
 • Använd gärna hullfri krok.

Fisket i Lönern förvaltas av Lönerns fiskevårdsområdesförening. Föreningen har via ett regelverk instiftat ett antal förvaltningsmetoder som syftar till att skapa och bibehålla ett hållbart fiske i Lönern. Här ingår:

 • Begränsning av antal fångade fiskar per dag och person.
 • Storleksbegränsningar för gädda och gös
 • Fredningstid för gös under lekperioden
 • Begränsning antal fångstredskap per person
 • Begränsning av fångstmetoder
 • Fisketillsyn, kontroll av fiskekort samt att föreningens regler följs.

Föreningen har anlagt och sköter två iläggningsplatser i Lönern för egen båt på trailer. En av dessa finns på Lönern Turism område. 

Köp fiskekort digitalt via vår bokning hos iFiske! Då kan du även lämna in en fångstrapport. Rapporterna är ett viktigt instrument för Lönerns Fiskevårdsområdesförening eftersom dessa ger en bild av fiskets status. Med hjälp av fångstrapporterna kan föreningen avgöra hur fisket ska förvaltas och vilka åtgärder som behövs för att bibehålla eller stärka ett hållbart fiske.

Lönern Turism är en del av Hållbarhetsklivet. Hållbarhetsklivet är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Tillsammans gör vi Västsverige till ett föredöme.

Läs mer om Lönern Turism och Hållbarhetsklivet här.